Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców.

Poniżej, znajdują się materiały wideo oraz tekstowe, w tym materiały dostępne w tekście łatwym do przeczytania, odczytywane maszynowo oraz w PJM.

Opis fundacji - pobierz (.pdf)

Informacja o Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w tekście łatwym do przeczytania - pobierz (.pdf)

Procedura wejścia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym na teren Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców - pobierz (.pdf)

Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w budynku prowadzenia działalności przez Fundację Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców - pobierz (.pdf)

Deklaracja dostępności - pobierz (.pdf)

Procedura zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców - pobierz (.pdf)