Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców prowadzi liczne projekty mające na celu wsparcie edukacyjne i zawodowe. Oferuje między innymi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, kursy komputerowe oraz doradztwo zawodowe. Fundacja wspiera również osoby wykluczone społecznie, w tym osoby z niepełnosprawnościami, poprzez działania promocyjne i informacyjne. Projekty te są finansowane z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, co zapewnia ich szeroki zasięg i skuteczność. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą aktualnych i zakończonych projektów poniżej.

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców oraz Fundacja Tutorium, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizują zadanie publiczne pt. „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”. Działania te są skierowane na zwiększenie samodzielności i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ich potrzeb i możliwości.
Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców oraz Fundacja Tutorium, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, podejmują realizację zadania publicznego o znaczeniu kluczowym dla integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie to skupia się na trzech głównych obszarach: doradztwie zawodowym, opracowaniu i wdrożeniu indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej oraz pośrednictwie pracy.
Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców wspólnie z Fundacją Tutorium, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizuje zadanie publiczne skierowane na rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także poprawę ich komunikacji i funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców wspólnie z Fundacją Tutorium, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizują zadanie publiczne pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Rozpoczynamy realizację zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie”. Realizacja zadania jest wynikiem współpracy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców oraz Fundacji Tutorium, wspieranej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Z przyjemnością ogłaszamy, że nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Tutorium. Dzięki środkom PFRON realizujemy projekt wspierający osoby z niepełnosprawnościami w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej. Projekt jest przeznaczony dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Naszym celem są osoby, dla których bariery społeczne znacznie ograniczają możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym. Usługa asystencji osobistej ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania naszych podopiecznych poprzez szeroki zakres działań wspierających. Asystenci pomagają w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspierają w przemieszczaniu się zarówno w domu, jak i poza nim oraz pomagają w skutecznej komunikacji z otoczeniem.

Nasze działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności naszych beneficjentów, co jest kluczowe dla ich codziennego funkcjonowania i integracji społecznej. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego, co pozwala nam dokładnie zrozumieć i odpowiedzieć na ich specyficzne potrzeby. Projekt ma na celu nie tylko dostarczenie bezpośredniego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, ale również zwiększenie świadomości społecznej o ich potrzebach.

Projekt jest realizowany do 31 marca 2025 roku.