Zgodnie z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku, dotyczącą składania ofert na zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowe społeczeństwo - ku nowym umiejętnościom" w ramach naboru w programie "Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej" na lata 2022-2025, wybrana została oferta:

INTERKOM 4 Robert Rogala, ul. Lubelska 77, 22-100 Chełm, NIP 5631145093