positive adult women talking each otherFundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców to założona w 2019 roku organizacja, której misją przewodnią jest wspieranie młodych przedsiębiorców, chcących podjąć się założenia własnego biznesu. Dobrze wiemy, jak ciężkie w prowadzeniu przedsiębiorstwa są pierwsze kroki – dobrze znamy nigdy niekończące się formalności, wizyty w urzędach oraz setki pytań, pojawiających się w głowach młodych przedsiębiorców. Aby przeciwdziałać tym trudnościami, chcemy pomagać początkującym przedsiębiorcom we wchodzeniu na rynek oraz odnalezieniu się w branży. Kładziemy przy tym nacisk na aktywizację zawodową grup wykluczonych, wiedząc jak ważne jest wspieranie takich jednostek.

Wspieramy działania mające na celu zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz działania na rzecz osób chcących poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Naszym głównym celem statutowym jest pomoc wyrównywanie szans poprzez pomoc osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie czy należącym do grup dyskryminowanych. Czynimy to poprzez pomoc zarówno im, jak i ich rodzinom, poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najwyższymi obowiązującymi standardami krajowymi oraz międzynarodowymi. Zajmujemy się także wspieraniem przedsiębiorczości oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, w których bez problemu pracować będą mogły osoby z niepełnosprawnością.

Chcemy stworzyć społeczeństwo wolne od wykluczeń, w których nikt nie będzie dyskryminowany czy wykluczany z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane z szacunkiem. Wierzymy w to, że możliwość podjęcia godnej pracy pomaga odnaleźć się w społeczeństwie, dlatego właśnie działamy na rzecz tworzenia miejsc pracy przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie nasze działania przeprowadzamy w duchu profesjonalizmu oraz dbania o drugiego człowieka, dzięki czemu jesteśmy jedną z najbardziej skutecznych fundacji w naszym zakresie na terenie całej Polski.

 

Kadra

Piotr Gruszecki

Prezes oraz założyciel Fundacji. Specjalizuje się w doradztwie oraz szkoleniach. Ukończył studia na kierunku Psychologia ze specjalizacją Psychologia w biznesie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Posiada uprawnienia egzaminatora ICDL. Jego zaangażowanie w prowadzone działania podkreśla nie tylko bogate doświadczenie zawodowe, ale również osobiste doświadczenia związane z niepełnosprawnością, co pozwala mu z empatią i skutecznością podchodzić do wyzwań stojących przed osobami niepełnosprawnymi w kontekście przedsiębiorczości.

Jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim dobrze rozumie wyzwania, przed jakimi stoi niepełnosprawny przedsiębiorca. Piotr wykazuje się szczególnym zrozumieniem dla potrzeb i ograniczeń, z jakimi mogą się spotkać niepełnosprawni przedsiębiorcy. To zrozumienie przekłada się na aktywne działania na rzecz poprawy dostępności i eliminacji barier w środowisku biznesowym.

Piotr posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą. Jest to fundament, na którym buduje swoje kompetencje w zakresie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie. Jego wiedza i doświadczenie w tej sferze są wszechstronne, obejmując zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne rozwiązania dotyczące dostępności dla osób z różnorodnymi potrzebami.

 

Sandra Kamińska

Zaangażowana w działania branży rozwojowej. Posiada wykształcenie z zakresu Specjalizuje się w koordynacji i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także Krajowego Planu Odbudowy. Posiada wiedzę i doświadczenie w sektorze usług rozwojowych, ale również umiejętności interpersonalne niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem i współpracy z różnorodnymi partnerami. Posiada uprawnienia egzaminatora ICDL.

W Fundacji jest odpowiedzialna m.in. za obsługę Bazy Usług Rozwojowych, gdzie koordynuje działania na rzecz pozyskiwania dofinansowania na usługi szkoleniowo-rozwojowe oraz ich realizacji, zapewniając tym samym wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw i jednostek. Jest zaangażowana w promowanie nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji, co ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu projektów FE na lata 2021-2027, w tym realizacji działań doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz treningu umiejętności społecznych.

 

Katarzyna Tracichleb

Katarzyna jest ekspertką ds. szkoleń, której zaangażowanie w rozwijanie kompetencji uczestników kursów wykracza poza standardowe metody nauczania. Jej praca koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości szkoleń z naciskiem na dostępność dla osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych i innych grup marginalizowanych. Każdy uczestnik jej szkoleń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, które są nie tylko dostosowane do indywidualnych potrzeb, ale również promują integrację i wzajemne zrozumienie.

Przez lata swojej kariery Katarzyna zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe, pracując między innymi jako przedstawiciel handlowy oraz specjalista ds. administracyjnych. Te role pozwoliły jej na rozwój niezwykle cenionych umiejętności interpersonalnych. Katarzyna jest mistrzynią w budowaniu relacji, co jest kluczowe w tworzeniu bezpiecznego i wspierającego środowiska dla uczestników szkoleń. Jej zdolności komunikacyjne i empatia są fundamentem, na którym opiera się jej praca szkoleniowa, umożliwiając skuteczną wymianę wiedzy i doświadczeń.

Jej aktualna rola jako ekspertki ds. szkoleń skupia się na tworzeniu i dostarczaniu programów edukacyjnych, które są nie tylko praktyczne, ale także otwarte na wszelkie grupy społeczne. Katarzyna wykorzystuje swoje umiejętności, by zapewnić, że każdy ma dostęp do edukacji i możliwości rozwoju, niezależnie od swojej sytuacji życiowej czy ograniczeń.

 

Jarosław Sędłak

Jarosław jest doradcą w zakresie księgowości. Swoje kompetencje w zakresie świadczenia usług księgowych i kadrowych uzyskał podczas wielu lat pracy. Jego specjalizacją są JDG, bez problemu poradzi sobie jednak z doradztwem w zakresie innych form działalności, w tym spółek cywilnych, czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego praca obejmuje szeroki zakres usług, od podstawowej księgowości po bardziej złożone kwestie kadrowe i płacowe, zapewniając klientom kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Jako przedsiębiorca, Jarosław doskonale rozumie wyzwania, przed którymi stają jego klienci. Jego podejście do doradztwa jest skoncentrowane na znalezieniu skutecznych rozwiązań dla różnorodnych problemów biznesowych. Empatia i zdolność do słuchania pozwalają mu na budowanie mocnych, zaufanych relacji z klientami, co jest kluczowe w pracy doradcy księgowego.

Jarosław nieustannie dąży do rozwoju swoich kompetencji i poszerzania wiedzy w dziedzinie finansów i rachunkowości. Uczestniczy w szkoleniach branżowych i konferencjach, co pozwala mu być na bieżąco z najnowszymi trendami i zmianami w przepisach podatkowych. Jego zaangażowanie w samodoskonalenie jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

W pracy z klientami Jarosław kładzie szczególny nacisk na transparentność i otwartość komunikacji. Jego cel to nie tylko zapewnienie rzetelnej obsługi księgowej, ale także edukacja klientów w zakresie najlepszych praktyk biznesowych i finansowych. W ten sposób pomaga przedsiębiorcom nie tylko w rozwiązywaniu bieżących problemów, ale także w planowaniu długoterminowych strategii rozwoju.