Czy wiesz, że psie łapy mogą nieść więcej radości i ukojenia niż tysiąc słów?

Nasza zbiórka "Terapia na czterech łapach" ma za zadanie otwierać serca i umysły za pomocą dogoterapii. Naszym celem jest organizacja i prowadzenie specjalistycznych zajęć z terapeutycznym udziałem psów, dedykowanych osobom w różnych sytuacjach życiowych – od osób z niepełnosprawnościami, przez seniorów, aż po podopiecznych hospicjów i domów pomocy społecznej.

Dlaczego dogoterapia?

Dogoterapia to nie tylko chwile radości spędzone z psami. To naukowo udowodniona metoda wspomagająca rozwój i terapię, która przynosi realne korzyści zdrowotne i emocjonalne. Dzięki tym zajęciom, nasi podopieczni mogą doświadczyć lepszego jutra poprzez terapię z udziałem czworonożnych przyjaciół.

Co ma na celu nasza zbiórka?

Zbiórka umożliwi nam profesjonalne przygotowane i zorganizowanie zajęć dogoterapeutycznych, co umożliwi wsparcie osób w trudnych sytuacjach życiowych.

Efekty naszej pracy?

➡ Uśmiechy na twarzach uczestników.
➡ Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego.
➡ Rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Dotychczas mieliśmy okazję kilkukrotnie organizować podobne zajęcia w różnych placówkach. Każda z tych inicjatyw spotkała się z ogromnym entuzjazmem i pozytywnym odbiorem zarówno ze strony uczestników, jak i opiekunów. Widzieliśmy uśmiechy, które nasi czworonożni terapeuci wywoływali na twarzach osób niepełnosprawnych, seniorów, a także osób zmagających się z trudnościami życiowymi. Te bezcenne momenty stały się inspiracją do zorganizowania obecnej zbiórki - tak, aby móc kontynuować tę niezwykłą inicjatywę!

Tu mówili o nas więcej:

Polskie Radio Lublin

Wydarzenia 2023:11:24 18.50

Hospicjum Dobrego Samarytanina

WTZ w Rejowcu Fabrycznym

Doświadczenie pokazało nam, jak wielką różnicę możemy zrobić – zarówno w codzienności, jak i w długofalowym rozwoju emocjonalnym i społecznym osób biorących udział w zajęciach. Nasze wcześniejsze projekty były promieniem światła w życiu wielu osób, a teraz, dzięki Twojemu wsparciu, możemy kontynuować i rozszerzać naszą misję.

Jak możesz pomóc?

Wesprzyj naszą zbiórkę dowolną kwotą. Każda złotówka przybliża nas do realizacji naszego celu. Każdy może być częścią tej zmiany. Twoje wsparcie, niezależnie od jego wielkości, ma ogromny wpływ. Przekazane środki pomogą nam zorganizować zajęcia oraz zapewnić odpowiednie materiały do realizacji zajęć.