Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców realizuje projekt pod nazwą „Cyfrowe społeczeństwo - ku nowym umiejętnościom” w ramach naboru w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 zgodnie z umową nr 1136/DES/KPO/2023.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie odporności Fundacji na rynkowe zmiany, które nabrały na znaczeniu w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19. W tym kontekście, nasza Fundacja dąży do dostosowania swojego modelu biznesowego, uwzględniając rosnącą potrzebę rozwijania umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Poprzez poszerzenie oferty szkoleniowej, Fundacja zamierza wpłynąć na podniesienie kompetencji cyfrowych zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, co przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności i zdolności przystosowawczych w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym. Ponadto, specjalne działania będą kierowane ku osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aby zapewnić im równy dostęp do edukacji i szkoleń w zakresie technologii informacyjnych. W efekcie, przedsięwzięcie ma za zadanie nie tylko przyczynić się do stabilności i wzrostu firmy, ale także wspierać społeczność w budowaniu silniejszej, bardziej zintegrowanej przyszłości w erze cyfrowej.

Przedsięwzięcie kieruje swoje działania głównie w stronę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zmagają się z ograniczonym dostępem do komputerów oraz usług online. Celem jest wsparcie tych osób w rozwijaniu umiejętności cyfrowych, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. Ponadto, działania są skierowane do lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel. Ta dwutorowość działań pozwala sprostać zarówno potrzebom indywidualnym, jak i biznesowym lokalnej społeczności.

Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego firmy, zwiększenia jej konkurencyjności przez wprowadzenie nowych ofert szkoleniowych. Dodatkowo, lokalna społeczność będzie miała możliwość rozwoju kompetencji komputerowych, co promuje wyłączenie cyfrowe i bezpieczne korzystanie z nowych mediów. Dzięki temu podejmowane działania wpisują się w kierunki zielonej i cyfrowej transformacji. Przedsięwzięcie będzie również przeciwdziałało e-wykluczeniu społecznemu, dając firmie możliwość zakupu nowego sprzętu do szkoleń i koordynacji działań. Tym samym firma zyskuje również na zwiększeniu efektywności energetycznej oraz poziomu ochrony środowiska.

Dofinansowanie z UE: 189 568,00 PLN