Osoba niepełnosprawna na rynku pracy.

W ostatnim czasie można zaobserwować, że oraz częściej i chętniej pracodawcy zatrudniają osoby o różnych stopniach niepełnosprawności - ich liczba wzrasta na chronionym i otwartym rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością nie traktują pracy jako zwykłych obowiązków, ale także doceniają ją za możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Dzięki szansie na podjęcie zatrudnienia - osoba z niepełnosprawnością ma możliwość podniesienia własnych kompetencji, pewności siebie na rynku pracy, poczucia własnej wartości. Jest to pewnego rodzaju terapia dla wszystkich tych osób, które z powodu swojej niepełnosprawności izolują się i zamykają w sobie. Jak wyglądają realia osoby niepełnosprawnej na rynku pracy?

Wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dobra wiadomość dla osób niepełnosprawnych, chcących podjąć satysfakcjonujące zatrudnienie jest taka, że Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, udzielają różnego rodzaju wsparcia poprzez budowanie ścieżki kariery zawodowej. Osoby niepełnosprawne mogą mieć więc świadomość, że ich udział w rynku pracy jest cenny nie tylko dla pracodawców, ale również Klientów, którym będą świadczyć usługi. Osoba z niepełnospawnością może z powodzeniem zasilić zespół specjalistów – dzieląc się z przedsiębiorstwem cenną wiedzą i umiejętnościami. Znajdując sprawdzoną fundachę, wspierającą osoby niepełnosprawne na rynku pracy, może liczyć na bogatą ofertę kursów, szkoleń oraz warsztatów.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej a refundacja.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych do swojej firmy, mogą liczyć na refundację wynagrodzeń, dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników. Środki są wypłacane z funduszu PFRON. Do 65 % dofinansowania można otrzymać też za koszty utworzenia. Co więcej, istnieje również możliwość zwrotu aż do 90 % kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej i Zakładów Pracy Chronionej. Zakłady Aktywności Zawodowej to osobne jednostki organizacyjne - są utworzone w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Najczęściej tworzą je gminy, powiaty oraz także organizacje pozarządowe.

Refundacja – co warto wiedzieć?

Osoby, które otrzymają pracę, mogą liczyć na dofinansowanie. Kwota zależy od stopnia niepełnosprawności – osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może dostać 450 złotych miesięcznie, osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1125 złotych. 1800 złotych to zwrot dla osoby, która ma najwyższy stopień niepełnosprawności. Mając tak zwane "schorzenia specjalne" (na przykład epilepsję) – z racji dużych trudności w wykonywaniu jakiejkolwiek pracy – osoba zainteresowana refundacją może liczyć na 600 złotych dodatkowo miesięcznie. Między rokiem 2015, a 2018 liczba zatrudnionych niepełnosprawnych (których zatrudnienie było refundowane), jak i łączna kwota dofinansowań wzrosło o około 20 tysięcy osób. By zakład otrzymał status Zakładu Aktywności Zawodowej, musi zatrudnić minimum 70% osób, u których stwierdzono niepełnosprawność. Chcąc rozwijać się zawodowo warto znaleźć sprawdzoną fundację i zapoznać się z jej ofertą na kursy, warsztaty i szkolenia – tak, by jak najlepiej przygotować się do aktywnego działania na rynku pracy.