Warsztaty dla osób niepełnosprawnych - dlaczego warto?

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych niosą ze sobą szereg korzyści – możliwość poszerzenia umiejętności, nawiązania nowych kontaktów, sprawdzenia się w niecodziennej sytuacji. Dzięki praktycznym warsztatom szansa na zdobycie zatrudnienia zwiększa się – pracodawcy coraz to chętniej doceniają kreatywne, wymagające zaangażowania działania! Korzystając z bogatej oferty sprawdzonej fundacji – osoby z niepełnosprawnością mogą realizować się na rynku pracy, obsadzać wymagające wiedzy i kompetencji stanowiska, a co za tym idzie – osiągać stabilne zatrudnienie w prosperujących firmach, które potrafią docenić pracownika wysokim wynagrodzeniem i benefitami.

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach?

Najczęściej warsztaty dla osób niepełnosprawnych organizują różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia oraz inne placówki - takie jak na przykład jednostki samorządu terytorialnego czy zakłady pracy chronionej, które posiadają uprawnienia prawne do tego typu czynności. Głównym celem warsztatów jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do wykonywania konkretnych czynności na danym stanowisku pracy. Co więcej, warsztaty niosą też ze sobą możliwość nawiązania nowych, inspirujących znajomości, budowania pewności siebie na rynku pracy oraz wzrost świadomości jak ważną rolę w wielu firmach mogą pełnić osoby z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać z warsztatów dla niepełnosprawnych?

Jak sama nazwa wskazuje - uczestnikami kreatywnych spotkań mogą być osoby ze stwierdzonym jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności, który został stwierdzony na specjalnym dokumencie (tak zwanym orzeczeniu). W dokumencie musi być zawarta informacja, że dana osoba może skorzystać z tego typu zajęć - najczęściej uczestnicy warsztatów dla osób z niepełnosprawnością mają umiarkowaną niepełnosprawność (jednak nie jest to zasada). Zgłoszenia chęci uczestniczenia w warsztatach zazwyczaj zatwierdzają jednostki, które je prowadzą – na przykład Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Najszybszym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem okazuje się być jednak skorzystanie z bogatej oferty fundacji, która wspiera osoby z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej.

Jak wyglądają warsztaty?

Warsztaty dobierane są najczęściej na podstawie indywidualnego podejścia i programu, który ma za zadanie tak zwaną „rehabilitację” uczestnika. W programie konkretnych zajęć określa się formy i zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki, umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej oraz umiejętności zawodowe, które pozwalają uczestniczyć w szkoleniu albo podjąć pracę. Określone są także formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji. Dla osób niepełnosprawnych, chcących rozwijać się zawodowo, warsztaty stanowią świetą możliwość poszerzenia umiejętności i kompetencji – zarówno miękkich, jak i twardych. Im więcej kursów, szkoleń oraz warsztatów osoba zainteresowana znalezieniem dobrze płatnej, satysfakcjonującej pracy podejmie – tym większa szansa, że pracodawca zwróci uwagę na jej kwalifikacje w CV.