Przykładowy wpis

Szkolenia - "trampolina" do sukcesu!

Mówi się, że człowiek uczy się całe życie – jest w tym sporo prawdy! W dzisiejszych, dynamicznie rozwijających się czasach nikogo nie trzeba przekonywać już do poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności i „szlifowania” już zdobytych. Dzięki uczestnictwu w interesujących kursach – osoby zainteresowane rozwojem zawodowym mają możliwość pozyskania nie tylko nowego, lepiej płatnego zawodu czy cennej praktyki, ale również... zwiększenia swoich zarobków! Obecnie na rynku pracy mamy do czynienia ze wsparciem rozwoju pracowników – przy pomocy środków przedsiębiorstwa, przeznaczanych na poszerzanie kompetencji (zarówno twardych, jak i miękkich). Dlaczego warto brać aktywny udział w szkoleniach? Osoby, stawiające sobie za cel odbywanie kolejnych kursów, wskazują na wiele zalet tego przedsięwzięcia – wśród nich wyróżniają między innymi możliwość nawiązania ciekawych, inspirujących znajomości, nabycie praktycznej wiedzy, która przyda się im w codziennej pracy czy wychodzenie ze strefy komfortu, co przekłada się na wzrost pewności siebie w biznesie i nie tylko!

Kompetencje twarde i miękkie

Kompetencje, które można zdobyć lub „podszlifować” podczas bogatych w wiedzę kursów można podzielić na twarde oraz miękkie. Twarde to wszystkie te, które obejmują nabycie konkretnej wiedzy czy umiejętności – na przykład obsługi określonego programu, pakietu MS Office, szycia na maszynie, prowadzenia samochodu. Zdobycie kompetencji twardej najczęściej kończy się zdobyciem zaświadczenia, certyfikatu czy dyplomu. Osoba, która nabyła kompetencję twardą to między innymi uczestnik kursu obsługi koparki, szybkiego pisania, fryzjerstwa czy gotowania. Z kolei kompetencje miękkie nie dotyczą konkretnej umiejętności czy wiedzy z danego zakresu – odpowiadają nabyciu cechy charakteru, przydatnej nie tylko na co dzień, ale również w życiu zawodowym. Tym samym kompetencją miękką może być wysoka odporność na stres, umiejętność pracy w grupie czy komunikatywność. Na rozwój których umiejętności warto postawić? Zarówno twardych, jak i miękkich – wzajemne ich uzupełnianie się może przynieść wspaniały efekt!

Szkolenia – dla kogo?

Kto powinien rozważyć udział w szkoleniach i kursach? Wszystkie te osoby, którym zależy na rozwoju osobistym i zawodowym. To świetna możliwość nabycia nowej, cennej wiedzy i umiejętności, nawiązania ciekawych znajomości, sprawdzenia siebie w nowych sytuacjach. To właśnie dzięki – między innymi – bogatym w informacje kursom i szkoleniom, osoby niepełnosprawne (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) mogą realizować swoje zawodowe cele, zdobywając chociażby wymarzone stanowisko w firmie. Dzięki szkoleniom – osoba niepełnosprawna może pozyskać lub rozwinąć umiejętność, która przyda się jej w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Zdarza się, że odbycie konkretnego szkolenia otwiera nowe drzwi – na przykład do zmiany pracy na lepiej płatną czy awansu w aktualnym przedsiębiorstwie. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, które potrafią przekazać wiedzę uczestnikom, a co za tym idzie – przygotować kursantów do wykorzystywania nowej umiejętności na co dzień. Osoby niepełnosprawne, chcące wybrać kurs dla siebie, mogą skorzystać z bogatej oferty fundacji, stawiającej na rozwój zawodowy i aktywizację osób z niepełnosprawnością.