Przykładowy wpis

Pośrednictwo pracy – jak z niego skorzystać?

Pośrednictwo pracy to nic innego jak pomoc osobom nieaktywnym zawodowo w znalezieniu adekwatnego do ich kompetencji i możliwości zawodowych zatrudnienia. Zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zatrudnienie firmy agencyjnej, pełniącej usługi outsourcingowe. Zatrudnieni przez przedsiębiorstwo specjaliści mają za zadanie wyszukanie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko, a następnie przeprowadzenie go przez proces rekrutacyjny. Pośrednictwo pracy to ważny element aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością. I choć tego typu forma pozyskiwania pracowników istnieje już od dawna – aktualnie rynek pracy przeżywa swego rodzaju „boom” na pośrednictwo. Jej liczne zalety – między innymi możliwość skorzystania z pośrednictwa zarówno przez pracodawcę, jak i osobę poszukującą nowych wyzwań zawodowych – sprawiają, że coraz więcej procesów rekrutacyjnych w firmach odbywa się właśnie przez pośredników - sprawnie, wygodnie i... skutecznie!

Jakie są zadania pośrednictwa pracy?

Osoby, które są pośrednikami pracy stanowią swego rodzaju „łącznik” pomiędzy potencjalnym pracownikiem, a pracodawcą. Najczęściej firmy decydują się na zatrudnienie osób z zewnątrz, czyli tak zwanych pośredników, ponieważ redukuje to koszty, które są znacznie niższe niż w przypadku zatrudniena rekrutera na stałe. Pośrednicy są odpowiedzialni między innymi za stworzenie umowy na pośrednictwo pracy, zgłoszenie do ZUS-u nowego pracownika, opłacenie składek zdrowotnych czy chorobowych, a nawet udzielenie dni urlopowych (kiedy pracownik jest zatrudniony na umowę z agencją). Pośrednik nie tylko bardzo dobrze orientuje się w lokalnym rynku pracy, ale również nawiązuje i utrzymuje kontakt z przedsiębiorcami oraz pracodawcami – tak, aby znaleźć im jak najlepszych kandydatów na dane stanowisko pracy. Do zadań pośrednika należy też informowanie o nowych ofertach pracy, kontaktowanie osób poszukujących pracy z pracodawcami, weryfikacja oczekiwań. W przypadku znalezienia odpowiedniego kandydata do pracy – pośrednik umawia spotkanie osoby zainteresowanej pracą z potencjalnym pracodawcą. Co ciekawe, pośrednik doradza również w wyborze aplikacji – co może okazać się niezwykle ważne dla wielu osób, zastanawiających się na skorzystanie z usług pośrednictwa pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle prawa.

Z pośrednictwa pracy coraz chętniej korzystają też osoby z niepełnosprawnością – chcąc e rozwijać się zawodowo w interesujących je branżach. Głównym dokumentem, określającym prawa osób niepełnosprawnych, jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określa ona, że niepełnosprawność jest trwałym lub tymczasowym uszczerbkiem na zdrowiu, z powodu którego nie można wykonywać danej pracy lub jest się całkowicie niezdolnym do jej wykonywania. Polskie prawo określa trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki. Zatrudnienie osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwe wyłącznie w zakładach chronionych. Nie wyklucza to jednak możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w innych firmach – pod warunkiem, że stanowisko pracy dla niej będzie odpowiednio przystosowane lub zatrudnienie odbywać będzie się w formie zdalnej. Dzięki merytorycznemu wsparciu pośrednika pracy – osoba z niepełnosprawnością może czuć się „zaopiekowana” na drodze do spełnienia marzenia o stabilnym, interesującycym zatrudnieniu. Otrzymując cyklicznie nowe oferty pracy – może wybierać spośród aplikacji różnych branż (stacjonarnie oraz „home office”).